Kho máy mớiNew 100% body
:
Máy mới chưa qua sử dụng.
Máy đẹp như mới: Máy dùng lướt rất ít, không có bất kỳ trầy xướt & cấn móp.
Máy đẹp 99% : Máy đã dùng, không hề cấn móp, đôi khi có chấm xước nhẹ không đáng kể.
Máy đẹp 98% : Máy đã dùng, tuy nhiên máy đã có trầy, hoặc máy có cấn góc nhẹ.

iPhone Xs Max 1 sim Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 64Gb New 100%(Active online) LL/A 25.500.000
Gray 64Gb New 100% (Active online ) LL/A 23.990.000
Gold 256Gb New 100% fullbox (Active online) LL/A 29.700.000
iPhone Xs Max 1 sim Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 256Gb New body 100% LL/A 28.800.000
Gold 512Gb New body 100% LL/A 29.200.000
Silver 64Gb New body 100% LL/A 26.200.000
iPhone Xs Max 1 Sim Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 256Gb New 100% (Đầy dủ phụ kiện-Active online) LL/A HẾT
Gray 256Gb Body new 100% (Đầy dủ phụ kiện-Active online) LL/A HẾT
Silver 256Gb Body new 100% (Đầy dủ phụ kiện-Active online) LL/A HẾT
iPhone Xs Max 1 Sim Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 64Gb Nguyên seal LL/A 27.700.000
Gray 64Gb Nguyên seal LL/A 26.800.000
Silver 64Gb Nguyên seal LL/A 27.700.000
Gold 256Gb Nguyên seal LL/A 30.500.000
Gray 256Gb Nguyên seal LL/A 29.500.000
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A 30.500.000
Gold 512Gb Nguyên seal LL/A 32.500.000
Gray 512Gb Nguyên seal LL/A 31.300.000
Silver 512Gb Nguyên seal LL/A 31.300.000
iPhone Xs Max 2 Sim Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 64Gb Nguyên seal ZA/A 28.600.000
Gray 64Gb Nguyên seal ZA/A 28.600.000
Silver 64Gb Nguyên seal ZA/A 28.600.000
Gold 256Gb Nguyên seal ZA/A 32.500.000
Gray 256Gb Nguyên seal ZA/A 32.500.000
Silver 256Gb Nguyên seal ZA/A 32.500.000
Gold 512Gb Nguyên seal ZA/A CALL
Gray 512Gb Nguyên seal ZA/A CALL
Silver 512Gb Nguyên seal ZA/A CALL
iPhone Xs Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 64Gb Nguyên seal LL/A 25.800.000
Gray 64Gb Nguyên seal LL/A 25.800.000
Silver 64Gb Nguyên seal LL/A 25.800.000
Gold 256Gb Nguyên seal LL/A 28.800.000
Gray 256Gb Nguyên seal LL/A 28.800.000
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A 29.300.000
iPhone Xr 1 Sim Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
XR 64Gb Nguyên seal LL/A 18.300.000 – 18.900.000
XR 128Gb Nguyên seal LL/A 20.600.000
XR 256Gb Nguyên seal LL/A 21.990.000
iPhone Xr 2 Sim Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
XR 64Gb Nguyên seal ZA/A Call
XR 128Gb Nguyên seal ZA/A Call
XR 256Gb Nguyên seal ZA/A Call
iPhone X Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gray 64Gb Nguyên seal LL/A 22.200.000
Silver 64Gb Nguyên seal LL/A 22.500.000 – 22.800.000
Gray 256Gb Nguyên seal LL/A 24.800.000
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A 24.800.000 – 25.600.000
iPhone 8 Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 64Gb Nguyên seal LL/A 18.990.000
Gray 64Gb Nguyên seal LL/A 18.990.000
Silver 64Gb Nguyên seal LL/A 18.990.000
Red 64Gb Nguyên seal LL/A 19.300.000
Gold 256Gb Nguyên seal LL/A 22.600.000
Gray 256Gb Nguyên seal LL/A 22.600.000
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Red 256Gb Nguyên seal LL/A 22.600.000
iPhone 7 Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 32Gb Nguyên seal LL/A Call
Gray 32Gb Nguyên seal LL/A Call
Silver 32Gb Nguyên seal LL/A Call
iPhone 7 Plus 128Gb CPO LL/A 14.500.000
Gold 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Gray 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Red 256Gb Nguyên seal LL/A Call
iPhone 7 Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 32Gb Nguyên seal LL/A Call
Gray 32Gb Nguyên seal LL/A Call
Silver 32Gb Nguyên seal LL/A Call
Gold 128Gb Nguyên seal LL/A Call
Gray 128Gb Nguyên seal LL/A Call
Silver 128Gb Nguyên seal LL/A Call
Red 128Gb Nguyên seal LL/A Call
Gold 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Gray256Gb Nguyên seal LL/A Call
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Red 256Gb Nguyên seal LL/A Call