APPLE IPAD PRO 12.9 2020(CHƯA ACTIVE) CHÍNH SÁCH XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPad Pro 12.9 inch 128Gb Wifi (Gold/Silver/Gray) BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG 22.900.000
iPad Pro 12.9 inch 128Gb 4G (Gold/Silver/Gray) BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG CALL
iPad Pro 12.9 inch 256Gb Wifi (Gold/Silver/Gray) BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG 25.500.000
iPad Pro 12.9 inch 256Gb 4G (Gold/Silver/Gray) BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG CALL
iPad Pro 12.9 inch 512Gb Wifi (Gold/Silver/Gray) BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG CALL
iPad Pro 12.9 inch 512Gb 4G (Gold/Silver/Gray) BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG CALL
iPad Pro 12.9 inch 1TB Wifi (Gold/Silver/Gray) BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG CALL
iPad Pro 12.9 inch 1TB 4G (Gold/Silver/Gray) BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG CALL