APPLE IPAD PRO 11 2020 (CHƯA ACTIVE) TÌNH TRẠNG CHÍNH HÃNG GIÁ BÁN (VNĐ)
iPad Pro 11 inch 128Gb Wifi (Silver/Gray) Nguyên seal 20.500.000
iPad Pro 11 inch 128Gb 4G (Silver/Gray) Nguyên seal 24.700.000
iPad Pro 11 inch 256Gb Wifi (Silver/Gray) Nguyên seal 22.500.000
iPad Pro 11 inch 256Gb 4G (Silver/Gray) Nguyên seal 27.500.000
iPad Pro 11 inch 512Gb Wifi (Silver/Gray) Nguyên seal CALL
iPad Pro 11 inch 512Gb 4G (Silver/Gray) Nguyên seal CALL
iPad Pro 11 inch 1TB WIFI (Silver/Gray) Nguyên seal CALL
iPad Pro 11 inch 1TB 4G (Silver/Gray) Nguyên seal CALL