APPLE IPAD PRO 11 2020 (CHƯA ACTIVE) CHÍNH SÁCH XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPad Pro 11 inch 128Gb Wifi (Silver/Gray) BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG 19.900.000
iPad Pro 11 inch 128Gb 4G (Silver/Gray) BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG 24.300.000
iPad Pro 11 inch 256Gb Wifi (Silver/Gray) BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG 21.000.000
iPad Pro 11 inch 256Gb 4G (Silver/Gray) BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG CALL
iPad Pro 11 inch 512Gb Wifi (Silver/Gray) BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG CALL
iPad Pro 11 inch 512Gb 4G (Silver/Gray) BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG CALL
iPad Pro 11 inch 1TB WIFI (Silver/Gray) BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG CALL
iPad Pro 11 inch 1TB 4G (Silver/Gray) BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG CALL