APPLE IPAD GEN 7  CHÍNH SÁCH XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
iPad Gen 7 10.2″ 32Gb WIFI/4G 2019 BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG CALL/CALL
iPad Gen 7 10.2″ 128Gb WIFI/4G 2019 BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG CALL/ CALL