APPLE IPAD gen 5 – 6 (CHƯA ACTIVE) TÌNH TRẠNG CHÍNH HÃNG GIÁ BÁN (VNĐ)
iPad Gen 6 32Gb Wifi (Rose/Gold/Silver/Gray) Nguyên seal CALL
iPad Gen 6 32Gb 4G (Rose/Gold/Silver/Gray) Nguyên seal CALL
iPad Gen 6 128Gb Wifi (Rose/Gold/Silver/Gray) Nguyên seal CALL
iPad Gen 6 128Gb 4G (Rose/Gold/Silver/Gray) Nguyên seal CALL
iPad Gen 5 32Gb Wifi (Rose/Gold/Silver/Gray) Nguyên seal CALL
iPad Gen 5 32Gb 4G (Rose/Gold/Silver/Gray) Nguyên seal CALL