APPLE IPAD Gen 8 2020 CHÍNH SÁCH XUẤT XỨ
GIÁ BÁN (VND)
iPad Gen 8 32Gb Wifi BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG 9.900.000
iPad Gen 8 32Gb Wifi + LTE BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG 12.900.000
iPad Gen 8 128Gb Wifi BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG 12.200.000
iPad Gen 8 128Gb Wifi +LTE BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG CALL
Tư Vấn Trả Góp Trực Tiếp Qua Điện Thoại