APPLE IPAD AIR 2020 TÌNH TRẠNG CHÍNH HÃNG
GIÁ BÁN (VND)
iPad Gen 8 32Gb Wifi Nguyên Seal 10.500.000
iPad Gen 8 32Gb Wifi + LTE Nguyên Seal CALL
iPad Gen 8 128Gb Wifi Nguyên Seal 13.500.000
iPad Gen 8 128Gb Wifi +LTE Nguyên Seal CALL