IPHONE XS MAX 99% (BH 6 THÁNG) TÌNH TRẠNG CHÍNH HÃNG GIÁ BÁN (VNĐ)
Gray 64Gb Máy đẹp 99% 14.300.000
Gold 64Gb Máy đẹp 99% 14.800.000
Silver 64Gb Máy đẹp 99% 14.500.000
Gray 256Gb Máy đẹp 99% 15.600.000
Gold 256Gb Máy đẹp 99% 15.900.000
Silver256Gb Máy đẹp 99% 15.600.000
Gray 512Gb Máy đẹp 99% 16.100.000
Gold 512Gb Máy đẹp 99% 16.700.000
Silver 512Gb Máy đẹp 99% 16.500.000
Tư Vấn Trả Góp Trực Tiếp Qua Điện Thoại