IPHONE XS 99% (BH 6 THÁNG) TÌNH TRẠNG CHÍNH HÃNG GIÁ BÁN (VNĐ)
Gray 64Gb Máy đẹp 99% 12.200.000
Gold 64Gb Máy đẹp 99% 12.500.000
Silver 64Gb Máy đẹp 99% 12.300.000
Gray 256Gb Máy đẹp 99% 13.600.000
Gold 256Gb Máy đẹp 99% 13.990.000
Silver 256Gb Máy đẹp 99% 13.600.000
Gray 512GB Máy đẹp 99% CALL
Gold 512GB Máy đẹp 99% CALL
Silver 512GB Máy đẹp 99% CALL
Tư Vấn Trả Góp Trực Tiếp Qua Điện Thoại