IPHONE XS MAX CHÍNH SÁCH XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
Gray 64Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Gold 64Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Silver 64Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Gray/ Gold/ Silver 64Gb CPO BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Gray 256Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Gold 256Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Silver 256Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Gray/ Gold/ Silver 256Gb CPO BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Gray 512Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Gold 512Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Silver 512Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Gray/ Gold/ Silver 512Gb CPO BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Tư Vấn Trả Góp Trực Tiếp Qua Điện Thoại