IPHONE X (CHƯA ACTIVE) CHÍNH SÁCH XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
Gray 64Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Silver 64Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Gray 256Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Silver 256Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Gray/Silver 64Gb CPO CPO Nguyên Seal CHÍNH HÃNG CALL
Gray/Silver 256Gb CPO CPO Nguyên Seal CHÍNH HÃNG CALL
Tư Vấn Trả Góp Trực Tiếp Qua Điện Thoại