IPHONE THE NEW SE 2020 TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
Red 64Gb BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 ZP 10.500.000
Gray/Silver 64Gb BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 ZP 10.500.000/10.500.000
Red 128Gb BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 ZP 11.800.000
Gray/Silver 128Gb BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 ZP 11.800.000/11.800.000
Red 256Gb BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 ZP 13.600.000
Gray/Silver 256Gb BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 ZP 13.600.000/13.600.000

 

Tư Vấn Trả Góp Trực Tiếp Qua Điện Thoại