IPHONE 8 PLUS (CHƯA ACTIVE) CHÍNH SÁCH XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VNĐ)
Gold/Grey/Silver 64Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Red 64Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Gold/Grey/Silver 128Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Red 128Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Gold/Grey/Silver 256Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Red 256Gb BH 13 THÁNG 1 ĐỔI 1 (Miễn phí) CHÍNH HÃNG CALL
Tư Vấn Trả Góp Trực Tiếp Qua Điện Thoại