AW SERIES 99% TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VND)
3-38mm ĐEN GPS FULLBOX Máy Đẹp 99% LL/A 4.800.000
5-40mm VÀNG, TRẮNG GPS FULLBOX Máy Đẹp 99% LL/A 8.600.000
3-38mm TRẰNG/ĐEN THÉP LTE Máy Đẹp 99% LL/A 6.800.000
5-44mm TRẰNG THÉP FULLBOX (eSim) Máy Đẹp 99% LL/A 16.900.000