AW SERIES 3 NEW TÌNH TRẠNG XUẤT XỨ GIÁ BÁN (VND)
3-38mm  GPS Nguyên Seal LL/A 5.500.000
3-38mm GPS Hồng Nguyên Seal LL/A CALL
3-42mm GPS Nguyên Seal LL/A 6.200.000
3-38mm LTE Nguyên Seal LL/A CALL
3-42mm LTE Nguyên Seal LL/A CALL