AW SERIES 3 NEW CHÍNH SÁCH CHÍNH HÃNG GIÁ BÁN (VND)
3-38mm  GPS BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG 5.500.000
3-38mm GPS Hồng BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG CALL
3-42mm GPS BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG 6.200.000
3-38mm LTE BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG CALL
3-42mm LTE BH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1 CHÍNH HÃNG CALL