Báo giá sửa chữa

Giá sửa iPhone

iPhone X

Màn Hình ZIN theo máy  Call Mất Sóng Call
Mặt Kính (máy bể kính) Call Mất Wifi (IC Wifi) Call
Pin Call Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng) Call
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) Call Không Nhận Sim Call
Rung Call Không Nhận Sạc (IC sạc) Call
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash Call Mất Nguồn (IC nguồn) Call
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe Call Mất Loa, Chuông, Tai nghe.. Call
Camera Sau Call
Camera Trước (dây cảm biến) Call
Loa Trong Call
Loa Ngoài Call


iPhone 8

Màn Hình ZIN theo máy  Call Mất Sóng Call
Mặt Kính (máy bể kính) 900.000 Mất Wifi (IC wifi) Call
Pin Call Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng) Call
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) Call Không Nhận Sim Call
Rung Call Không Nhận Sạc (IC sạc) Call
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash Call Mất Nguồn (IC nguồn) Call
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe Call Mất Loa, Chuông, Tai nghe.. Call
Camera Sau Call
Camera Trước (dây cảm biến) Call
Loa Trong Call
Loa Ngoài Call

iPhone 8 Plus

Màn Hình ZIN theo máy  Call Mất Sóng Call
Mặt Kính (máy bể kính) 1.000.000 Mất Wifi (IC Wifi) Call
Pin Call Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng) Call
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) Call Không Nhận Sim Call
Dây Rung Call Không Nhận Sạc (IC sạc) Call
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash Call Mất Nguồn (IC nguồn) Call
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe Call Mất Loa, Chuông, Tai nghe.. Call
Camera Sau Call Cục Rung  Call
Camera Trước (dây cảm biến) Call
Loa Trong Call
Loa Ngoài Call

iPhone 7

Màn Hình ZIN theo máy  1.950.000 Mất Sóng Call
Mặt Kính (máy bể kính) 600.000 Mất Wifi (IC Wifi) Call
Pin 500.000 Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng) Call
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) 750.000 Không Nhận Sim Call
Rung Call Không Nhận Sạc (IC sạc) Call
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash 400.000 Mất Nguồn (IC nguồn) Call
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe 450.000 Mất Loa, Chuông, Tai nghe.. Call
Camera Sau 850.000
Camera Trước (dây cảm biến) 550.000
Loa Trong 350.000
Loa Ngoài 350.000


iPhone 7 Plus

Màn Hình ZIN theo máy  2.750.000 Mất Sóng Call
Mặt Kính (máy bể kính) 650.000 Mất Wifi (IC wifi) Call
Pin 550.000 Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng) Call
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) 850.000 Không Nhận Sim Call
Rung Call Không Nhận Sạc (IC sạc) Call
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash 500.000 Mất Nguồn (IC nguồn) Call
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe 650.000 Mất Loa, Chuông, Tai nghe.. Call
Camera Sau 1.050.000
Camera Trước (dây cảm biến) 550.000
Loa Trong 350.000
Loa Ngoài 350.000

iPhone 6S

Màn Hình ZIN theo máy  1.300.000 Mất Sóng Call
Mặt Kính (máy bể kính) 500.000 Mất Wifi (IC Wifi) 1.050.000
Pin 250.000 Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng) Call
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) 600.000 Không Nhận Sim Call
Dây Rung 300.000 Không Nhận Sạc (IC sạc) 850.000
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash 350.000 Mất Nguồn (IC nguồn) 1.150.000
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe 350.000 Mất Loa, Chuông, Tai nghe.. Call
Camera Sau 350.000 Cục Rung 200.000
Camera Trước (dây cảm biến) 300.000
Loa Trong 250.000
Loa Ngoài 250.000

iPhone 6S Plus

Màn Hình ZIN theo máy  1.950.000 Mất Sóng 1.000.000
Mặt Kính (máy bể kính) 550.000 Mất Wifi (IC Wifi) 1.150.000
Pin 300.000 Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng) Call
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) 650.000 Không Nhận Sim Call
Dây Rung 300.000 Không Nhận Sạc (IC sạc) 850.000
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash 350.000 Mất Nguồn (IC nguồn) 1.200.000
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe 350.000 Mất Loa, Chuông, Tai nghe.. Call
Camera Sau Call Cục Rung  200.000
Camera Trước (dây cảm biến) 300.000
Loa Trong 250.000
Loa Ngoài 250.000

iPhone 6 Plus

Màn Hình ZIN theo máy  1.400.000 Mất Sóng
Màn hình linh kiện 1.050.000 Mất Loa, Chuông, Tai nghe..

900.000

Mặt Kính (máy bể kính) 400.000 Mất Wifi (IC Wifi) 900.000
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) 600.000 Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng)

700.000

Ron màn hình 200.000 Không Nhận Sim
Dây Rung 250.000 Không Nhận Sạc (IC sạc) 700.000
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash 300.000 Mất Nguồn (IC nguồn)
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe 250.000 Anten Wifi 250.000
Camera Sau 400.000 Thay đệm home Cục Rung 200.000
Camera Trước (dây cảm biến) 250.000 Cục Rung 200.000
Loa Trong 200.000
Loa Ngoài 200.000
Pin 300.000

iPhone 6

Màn Hình ZIN theo máy  1.000.000 Mất Sóng 800.000
Màn Hình Linh Kiện Call Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng) 700.000
Mặt Kính (máy bể kính) 350.000 Mất Wifi (IC Wifi) 800.000
Thay RON màn hình 200.000
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) 550.000 Không Nhận Sim
Dây Rung 200.000 Không Nhận Sạc (IC sạc) 700.000
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash 250.000 Mất Nguồn (IC nguồn) 1.000.000
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe 200.000 Mất Loa, Chuông, Tai nghe..
Camera Sau 300.000 Dây cảm biến 250.000
Camera Trước (dây cảm biến) 200.000 Cục Rung 200.000
Loa Trong 200.000 Anten Wifi  250.000
Loa Ngoài 200.000 Thay đệm home 200.000
Pin 250.000

iPhone 5S

Màn Hình ZIN theo máy  750.000 Mất Sóng (trên Main)
Màn Hình Linh Kiện 500.000 No All, Mất Wifi/imei/Serial.. (trên Main)
Mặt Kính (máy bể kính) 250.000 Mất Wifi (trên Main) 550.000
Pin 200.000 Mất Cảm Ứng (trên Main) 500.000
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) 350.000 Không Nhận Sim (trên Main) 650.000
Rung 150.000 Không Nhận Sạc (trên Main) 450.000
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash 200.000 Mất Nguồn (trên Main) 700.000
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe 200.000 Mất Loa, Chuông, Tai nghe.. (trên Main) 650.000
Camera Sau 200.000 Ron Màn Hình 100.000
Camera Trước (dây cảm biến) 150.000 Lót Màn Hình 150.000
Loa Trong 150.000 Anten Wifi 200.000
Loa Ngoài 150.000 Thay Đệm Home 150.000

Giá sửa iPad

============================
iPad 4

CẢM ỨNG        600,000 ₫
MÀN HÌNH     1,200,000 ₫
PIN ZIN        600,000 ₫
DÂY CÁP SẠC        450,000 ₫
DÂY TAI NGHE        450,000 ₫
RON VIỀN MÀN HÌNH        200,000 ₫
CAMERA SAU        400,000 ₫
CAMERA TRƯỚC        400,000 ₫
LOA NGOÀI        450,000 ₫
VỎ LƯNG     1,100,000 ₫
DÂY NÚT NGUỒN        400,000 ₫
ANTEN WIFI/DÂY HOME        400,000 ₫
MẤT ÂM THANH        900,000 ₫
MẤT NGUỒN (IC)     1,100,000 ₫
MẤT CẢM ỨNG (TRÊN MAIN)     1,000,000 ₫
MẤT ĐÈN MÀN HÌNH        900,000 ₫
MẤT WIFI        900,000 ₫
KHÔNG NHẬN SIM        800,000 ₫

============================
iPad Mini 2

CẢM ỨNG      600,000 ₫
MÀN HÌNH   1,800,000 ₫
PIN ZIN      600,000 ₫
DÂY CÁP SẠC      450,000 ₫
DÂY TAI NGHE      450,000 ₫
RON VIỀN MÀN HÌNH
CAMERA SAU      450,000 ₫
CAMERA TRƯỚC      450,000 ₫
LOA NGOÀI      500,000 ₫
VỎ LƯNG   1,300,000 ₫
DÂY NÚT NGUỒN      450,000 ₫
ANTEN WIFI/DÂY HOME      450,000 ₫
MẤT ÂM THANH      800,000 ₫
MẤT NGUỒN (IC)   1,000,000 ₫
MẤT CẢM ỨNG (TRÊN MAIN)      900,000 ₫
MẤT ĐÈN MÀN HÌNH      800,000 ₫
MẤT WIFI      900,000 ₫
KHÔNG NHẬN SIM      800,000 ₫

============================
iPad Mini 3

CẢM ỨNG      950,000 ₫
MÀN HÌNH   1,500,000 ₫
PIN ZIN      750,000 ₫
DÂY CÁP SẠC      550,000 ₫
DÂY TAI NGHE      550,000 ₫
RON VIỀN MÀN HÌNH
CAMERA SAU      600,000 ₫
CAMERA TRƯỚC      600,000 ₫
LOA NGOÀI      600,000 ₫
VỎ LƯNG   1,400,000 ₫
DÂY NÚT NGUỒN      550,000 ₫
ANTEN WIFI/DÂY HOME
MẤT ÂM THANH   1,300,000 ₫
MẤT NGUỒN (IC)   1,500,000 ₫
MẤT CẢM ỨNG (TRÊN MAIN)   1,300,000 ₫
MẤT ĐÈN MÀN HÌNH   1,300,000 ₫
MẤT WIFI   1,300,000 ₫
KHÔNG NHẬN SIM   1,300,000 ₫

============================
iPad Air

CẢM ỨNG      750,000 ₫
MÀN HÌNH   1,350,000 ₫
PIN ZIN      750,000 ₫
DÂY CÁP SẠC      600,000 ₫
DÂY TAI NGHE      550,000 ₫
RON VIỀN MÀN HÌNH
CAMERA SAU      600,000 ₫
CAMERA TRƯỚC      550,000 ₫
LOA NGOÀI      600,000 ₫
VỎ LƯNG   1,400,000 ₫
DÂY NÚT NGUỒN      550,000 ₫
ANTEN WIFI/DÂY HOME      450,000 ₫
MẤT ÂM THANH   1,350,000 ₫
MẤT NGUỒN (IC)   1,450,000 ₫
MẤT CẢM ỨNG (TRÊN MAIN)   1,350,000 ₫
MẤT ĐÈN MÀN HÌNH   1,350,000 ₫
MẤT WIFI   1,350,000 ₫
KHÔNG NHẬN SIM   1,000,000 ₫

============================
iPad Air 2

CẢM ỨNG   4,800,000 ₫
MÀN HÌNH
PIN ZIN      800,000 ₫
DÂY CÁP SẠC      600,000 ₫
DÂY TAI NGHE      700,000 ₫
RON VIỀN MÀN HÌNH
CAMERA SAU      700,000 ₫
CAMERA TRƯỚC      600,000 ₫
LOA NGOÀI      700,000 ₫
VỎ LƯNG   2,100,000 ₫
DÂY NÚT NGUỒN      650,000 ₫
ANTEN WIFI/DÂY HOME      600,000 ₫
MẤT ÂM THANH   1,400,000 ₫
MẤT NGUỒN (IC)   1,800,000 ₫
MẤT CẢM ỨNG (TRÊN MAIN)   1,400,000 ₫
MẤT ĐÈN MÀN HÌNH
MẤT WIFI   1,400,000 ₫
KHÔNG NHẬN SIM   1,500,000 ₫

Quy trình nhận máy sửa chữa

I. Nhận máy kiểm tra và thông báo thời gian sửa chữa:

Khách hàng mang sản phẩm bị hư đến BILY STORE sửa chữa sẽ được bộ phận kỹ thuật nhận máy, kiểm tra và thông báo tình trạng hư hỏng, giải pháp sửa chữa cũng như những linh kiện có thể phải thay thế.

Thời gian sửa chữa xử lý một số lỗi được ước tính như sau :
– Lỗi liên quan về phần mềm: Không quá 2 giờ/1 máy.
– Lỗi liên quan đến phần cơ, thay thế không dùng đến mỏ hàn, máy khò như: Loa, rung, màn hình, thay vỏ, cáp nguồn, …: không quá 4 giờ/1 máy.
– Lỗi liên quan đến mạch điện tử, Mainboard: từ 1-5 ngày làm việc (không tính thứ Bảy và Chủ Nhật), tuỳ mức độ hư hỏng của thiết bị.

Trong một số trường hợp nếu máy cần thêm thời gian để xử lý, BILY STORE  sẽ liên lạc với quý khách để thỏa thuận, nếu khách hàng không đồng ý để lại máy để tiếp tục sửa chữa thì BILY STORE  sẽ gửi trả lại máy cho khách hàng.

II. Thời gian bảo hành sau khi sửa chữa:
– Thời gian bảo hành đối với máy đã được sửa chữa tại BILY STORE  là 01 tháng.
– Không bảo hành màn hình và IC Wifi.

III. Chất lượng sửa chữa:
– Tất cả máy vào sửa chữa đều được áp dụng theo quy trình chuẩn đoán lỗi, sửa chữa với thiết bị chuyên dụng chuyên nghiệp.
– Tất cả máy sau khi sửa chữa, trước khi hoàn trả cho khách hàng đều được kiểm tra kỹ lưỡng.
– Nếu máy sửa chữa mà lặp lại lỗi, phải bảo hành đến lần thứ 3 trong thời hạn bảo hành 01 tháng, không khắc phục được do main hoặc không có linh kiện thay thế, BILY STORE  sẵn sàng hoàn lại phí sửa chữa cho khách hàng.

IV. Chú ý:
– BILY STORE  chỉ bảo hành lại những lỗi mà máy đã được sửa chữa và xử lý tại BILY STORE trước đây. Các lỗi khác phát sinh trong quá trình sử dụng của khách hàng không liên quan đến lỗi sửa chữa trước đây BILY STORE sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành trong 1 tháng bảo hành này.
– BILY STORE sẽ không chịu trách nhiệm về máy nếu sau 06 tháng khách hàng chưa thanh toán phí hoặc không tới nhận máy.
– Đề phòng cháy nổ, sau 01 tháng khách không đến láy máy, BILY STORE sẽ tự động hủy pin.
– Đối với những máy pin đã bị phồng khi mang đến, BILY STORE sẽ tự động huỷ pin ngay khi tiếp nhận nhằm tránh nguy cơ cháy nổ.
– Những thiết bị khi mang đến kiểm tra, sửa chữa mà Mainboard đã bị cong hoặc bị biến dạng, dù thiết bị còn đang hoạt động bình thường hay không còn hoạt động, BILY STORE sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu sau khi kiểm tra, sửa chữa mà thiết bị không lên nguồn hoặc không còn hoạt động được nữa.
–  BILY STORE không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến việc mất mát về phần mềm cũng như dữ liệu có trong máy trong quá trình sửa chữa và bảo hành.

Xin chân thành cám ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!!