Kho máy mới

New seal: Hàng chuẩn seal zin chưa kích hoạt bảo hành (bảo hành 12 tháng kể từ ngày active)

New 100% (Active online): Hàng chỉ có máy (only máy ko kèm phụ kiện) đã kích hoạt bảo hành trên sever trang chủ Apple. Khi active bỏ sim vào dùng thì hạn bảo hành tính theo thời gian còn lại trên hệ thống Apple.

New 100% (Fullbox): Hàng chuẩn seal zin (đầy đủ hộp và phụ kiện) đã kích hoạt bảo hành trên sever trang chủ Apple. Khi active bỏ sim vào dùng thì hạn bảo hành tính theo thời gian còn lại trên hệ thống Apple.

CPO: Hàng được chính hãng Apple tái hoàn thiện lại bán ra thị trường.

New 100% (Body Active online) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Max 64Gb Gold/Silver 100% Body LL/A 22.900.000
Max 64Gb Gray 100% Body LL/A 21.900.000
Max 256Gb Gold/Silver 100% Body LL/A 25.300.000
Max 256Gb Gray 100% Body LL/A 24.200.000
New 100% (Fullbox Active online) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Max 64Gb Gold 100% Fullbox LL/A 23.800.000
Max 64Gb Gray 100% Fullbox LL/A 22.800.000
Max 64Gb Silver 100% Fullbox LL/A 24.100.000
Max 256Gb Gold 100% Fullbox LL/A 26.100.000
Max 256Gb Gray 100% Fullbox LL/A 25.900.000
Max 256Gb Silver 100% Fullbox LL/A 26.400.000
Max 512Gb Gold  100% Fullbox LL/A 27.900.000
Max 512Gb Gray 100% Fullbox LL/A 27.800.000
Max 512Gb Silver 100% Fullbox LL/A 27.800.000
iPhone Xs Max 1 Sim (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 64Gb Nguyên seal LL/A 24.590.000
Gray 64Gb Nguyên seal LL/A 23.590.000
Silver 64Gb Nguyên seal LL/A 24.890.000
Gold 256Gb Nguyên seal LL/A 26.900.000
Gray 256Gb Nguyên seal LL/A 26.700.000
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A 27.200.000
Gold 512Gb Nguyên seal LL/A 28.690.000
Gray 512Gb Nguyên seal LL/A 28.590.000
Silver 512Gb Nguyên seal LL/A 28.590.000
iPhone Xs Max 2 Sim (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 64Gb Nguyên seal ZA/A 27.600.000
Gray 64Gb Nguyên seal ZA/A 27.600.000
Silver 64Gb Nguyên seal ZA/A 27.600.000
Gold 256Gb Nguyên seal ZA/A 29.990.000
Gray 256Gb Nguyên seal ZA/A 29.990.000
Silver 256Gb Nguyên seal ZA/A 29.990.000
Gold 512Gb Nguyên seal ZA/A Call
Gray 512Gb Nguyên seal ZA/A Call
Silver 512Gb Nguyên seal ZA/A Call
iPhone Xs (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 64Gb Nguyên seal LL/A 22.690.000
Gray 64Gb Nguyên seal LL/A 22.50.000
Silver 64Gb Nguyên seal LL/A 22.690.000
Gold 256Gb Nguyên seal LL/A 26.590.000
Gray 256Gb Nguyên seal LL/A 26.30.000
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A 26.590.000
Gold 512Gb Nguyên seal LL/A 27.800.000
Gray 512Gb Nguyên seal LL/A 27.600.000
Silver 512Gb Nguyên seal LL/A 27.800.000
iPhone Xr 1 Sim (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
XR 64Gb Nguyên seal LL/A 16.800.000
XR 128Gb Nguyên seal LL/A 18.590.000
XR 256Gb Nguyên seal LL/A 19.390.000
iPhone Xr 2 Sim (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
XR 64Gb Nguyên seal ZA/A Call
XR 128Gb Nguyên seal ZA/A Call
XR 256Gb Nguyên seal ZA/A Call
iPhone X (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gray 64Gb Nguyên seal LL/A 20.200.000
Silver 64Gb Nguyên seal LL/A 20.500.000
Gray/Silver 64Gb CPO Nguyên seal LL/A 19.300.000
Gray 256Gb Nguyên seal LL/A 22.590.000
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A 22.990.000
iPhone 8 Plus (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold/Grey/Silver 64Gb Nguyên seal LL/A 17.900.000
Red 64Gb Nguyên seal LL/A 18.900.000
Gold/Grey/Silver 256Gb Nguyên seal LL/A 20.800.000
Red 256Gb Nguyên seal LL/A CALL
iPhone 8 (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold/Grey/Silver 64GB Nguyên seal LL/A 13.990.000
Red 64Gb Nguyên seal LL/A CALL
Gold/Grey/Silver 256GB Nguyên seal LL/A 16.600.000
Red 256Gb Nguyên seal LL/A CALL
iPhone 7Plus (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
7+128Gb CPO Nguyên seal LL/A 13.900.000
7+256Gb CPO Nguyên seal LL/A 14.300.000 – 14.600.000
iPhone 7 Tình trạng Xuất xứ Giá Bán (VNĐ)
32GB Nguyên seal LL/A 9.990.000
iPhone 6 Tình trạng Xuất xứ Giá Bán (VNĐ)
16gb gold BODY NEW ZP 4300

 

Xem thêm Quy đinh bảo hành tại đây (Click)