Kho máy mới

 

 

iPhone Xr 1 Sim Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Silver/Yellow/Blue/Black 64Gb Nguyên seal LL/A 19.990.000
Silver/Yellow/Blue/Black 128Gb Nguyên seal LL/A 20.990.000
Silver/Yellow/Blue/Black 256Gb Nguyên seal LL/A 22.990.000
iPhone Xr 2 Sim Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Silver/Yellow/Blue/Black 64Gb Nguyên seal LL/A 21.300.000
Silver/Yellow/Blue/Black 128Gb Nguyên seal LL/A 22.600.000
Silver/Yellow/Blue/Black 256Gb Nguyên seal LL/A 22.990.000
iPhone Xs Tặng sạc không dây Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
GRAY 64GB Nguyên seal LL/A 26.600.000
SILVER 64GB Nguyên seal LL/A 26.600.000
GOLD 64GB Nguyên seal LL/A 26.600.000
GRAY 256GB Nguyên seal LL/A 29.600.000
SILVER 256GB Nguyên seal LL/A 29.600.000
GOLD 256GB Nguyên seal LL/A 29.600.000
GRAY 512GB Nguyên seal LL/A CALL
SILVER 512GB Nguyên seal LL/A CALL
GOLD 512GB Nguyên seal LL/A CALL
iPhone Xs Max Tặng sạc không dây Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
GRAY 64GB Nguyên seal LL/A 28.300.000
SILVER 64GB Nguyên seal LL/A 28.300.000
GOLD 64GB Nguyên seal LL/A 27.990.000
GRAY 256GB Nguyên seal LL/A 31.990.000
SILVER 256GB Nguyên seal LL/A 31.990.000
GOLD 256GB Nguyên seal LL/A 31.990.000
GRAY 512GB Nguyên seal LL/A Call
SILVER 512GB Nguyên seal LL/A Call
GOLD 512GB Nguyên seal LL/A Call
iPhone Xs Max 2 Sim Tặng sạc không dây Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
GRAY 64GB Nguyên seal ZA/A 28.900.000
SILVER 64GB Nguyên seal ZA/A 28.900.000
GOLD 64GB Nguyên seal ZA/A 28.600.000
GRAY 256GB Nguyên seal ZA/A 32.300.000
SILVER 256GB Nguyên seal ZA/A 32.300.000
GOLD 256GB Nguyên seal ZA/A 32.500.000
GRAY 512GB Nguyên seal ZA/A Call
SILVER 512GB Nguyên seal ZA/A Call
GOLD 512GB Nguyên seal ZA/A Call
iPhone X Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
GRAY 64GB Nguyên seal LL/A 22.800.000
SILVER 64GB Nguyên seal LL/A 23.600.000
GRAY 256GB Nguyên seal LL/A 24.800.000
SILVER 256GB Nguyên seal LL/A 25.600.000
iPhone 8 Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
 GOLD 64GB Nguyên seal LL/A 19.300.000
RED EDITION 64GB Nguyên seal LL/A 19.900.000
 GOLD 256GB Nguyên seal LL/A Call
RED EDITION 256GB Nguyên seal LL/A Call
iPhone 8 Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
 GOLD 64GB Nguyên seal LL/A 15.800.000
GOLD 256GB Nguyên seal LL/A Call
iPhone 7 Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
BLACK/ SILVER / ROSE/ GOLD 32GB Nguyên seal LL/A CALL
iPhone 7 Plus 128Gb Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
JETBLACK 128GB Nguyên seal LL/A HẾT HÀNG
BLACK/ SILVER / ROSE/ GOLD 128GB Nguyên seal LL/A HẾT HÀNG
RED 128GB Nguyên seal LL/A HẾT HÀNG
iPhone 7 Plus 256Gb Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
JETBLACK 256GB Nguyên seal LL/A HẾT HÀNG
BLACK/ SILVER / ROSE/ GOLD 256GB Nguyên seal LL/A HẾT HÀNG
RED 256GB Nguyên seal LL/A HẾT HÀNG
iPhone 7 256Gb Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
JETBLACK 256GB Nguyên seal LL/A HẾT HÀNG
BLACK/ SILVER / ROSE/ GOLD 256GB Nguyên seal LL/A HẾT HÀNG
RED 256GB Nguyên seal LL/A HẾT HÀNG
iPhone 7 128Gb Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
JETBLACK 128GB Nguyên seal LL/A HẾT HÀNG
BLACK/ SILVER / ROSE/ GOLD 128GB Nguyên seal LL/A 13.500.000
RED 128GB Nguyên seal LL/A HẾT HÀNG
iPhone 7 32Gb Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
JETBLACK 32GB Nguyên seal LL/A HẾT HÀNG
BLACK/ SILVER / ROSE/ GOLD 32GB Nguyên seal LL/A HẾT HÀNG
RED 32GB Nguyên seal LL/A HẾT HÀNG