Kho máy mới

New seal: Hàng chuẩn seal zin chưa kích hoạt bảo hành (bảo hành 12 tháng kể từ ngày active)

New 100% (Active online): Hàng chỉ có máy (only máy ko kèm phụ kiện) đã kích hoạt bảo hành trên sever trang chủ Apple. Khi active bỏ sim vào dùng thì hạn bảo hành tính theo thời gian còn lại trên hệ thống Apple.

New 100% (Fullbox): Hàng chuẩn seal zin (đầy đủ hộp và phụ kiện) đã kích hoạt bảo hành trên sever trang chủ Apple. Khi active bỏ sim vào dùng thì hạn bảo hành tính theo thời gian còn lại trên hệ thống Apple.

CPO: Hàng được chính hãng Apple tái hoàn thiện lại bán ra thị trường.

iPhone Xs Max Body New (Active Online) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 64Gb New 100%(Active online) LL/A 24.500.000
Gray 64Gb New 100% (Active online ) LL/A 22.900.000
Silver 64Gb New 100% (Active online) LL/A 23.900.000
iPhone Xs Max Fullbox New (Active online) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 64Gb New 100%, Fullbox LL/A 25.200.000
Gray 64Gb New 100%, Fullbox LL/A 24.200.000
Gold 256Gb New 100%, Fullbox LL/A 28.200.000
Gray 256Gb New 100%, Fullbox LL/A 27.200.000
Silver 256Gb New 100%, Fullbox LL/A 28.200.000
iPhone Xs Max 1 Sim (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 64Gb Nguyên seal LL/A 25.990.000
Gray 64Gb Nguyên seal LL/A 24.900.000
Silver 64Gb Nguyên seal LL/A 25.990.000
Gold 256Gb Nguyên seal LL/A 28.990.000
Gray 256Gb Nguyên seal LL/A 27.990.000
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A 28.990.000
Gold 512Gb Nguyên seal LL/A 30.500.000
Gray 512Gb Nguyên seal LL/A 29.500.000
Silver 512Gb Nguyên seal LL/A 30.500.000
iPhone Xs Max 2 Sim (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 64Gb Nguyên seal ZA/A 28.900.000
Gray 64Gb Nguyên seal ZA/A 28.900.000
Silver 64Gb Nguyên seal ZA/A 28.900.000
Gold 256Gb Nguyên seal ZA/A 31.990.000
Gray 256Gb Nguyên seal ZA/A 31.990.000
Silver 256Gb Nguyên seal ZA/A 31.990.000
Gold 512Gb Nguyên seal ZA/A Call
Gray 512Gb Nguyên seal ZA/A Call
Silver 512Gb Nguyên seal ZA/A Call
iPhone Xs Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 64Gb Nguyên seal LL/A 24.200.000
Gray 64Gb Nguyên seal LL/A 23.300.000
Silver 64Gb Nguyên seal LL/A 24.200.000
Gold 256Gb Nguyên seal LL/A 27.500.000
Gray 256Gb Nguyên seal LL/A 27.200.000
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A 27.500.000
iPhone Xr 1 Sim Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
XR 64Gb Nguyên seal LL/A 18.300.000 – 18.900.000
XR 128Gb Nguyên seal LL/A 19.999.000 – 20.600.000
XR 256Gb Nguyên seal LL/A 21.990.000
iPhone Xr 2 Sim Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
XR 64Gb Nguyên seal ZA/A Call
XR 128Gb Nguyên seal ZA/A Call
XR 256Gb Nguyên seal ZA/A Call
iPhone X Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gray 64Gb Nguyên seal LL/A 20.900.000
Silver 64Gb Nguyên seal LL/A 20.900.000 – 21.300.000
Gray 256Gb Nguyên seal LL/A 23.900.000
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A 23.900.000 – 24.500.000
iPhone 8 Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 64Gb Nguyên seal LL/A 18.600.000
Gray 64Gb Nguyên seal LL/A 18.600.000
Silver 64Gb Nguyên seal LL/A 18.600.000
Red 64Gb Nguyên seal LL/A 19.300.000
Gold 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Gray 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Red 256Gb Nguyên seal LL/A Call
iPhone 7 Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 32Gb Nguyên seal LL/A Call
Black 32Gb Nguyên seal LL/A Call
Silver 32Gb Nguyên seal LL/A Call
Gold 128Gb CPO LL/A 13.900.000
Gray 128Gb CPO LL/A 13.900.000
Silver 128Gb CPO LL/A 13.900.000
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Red 256Gb Nguyên seal LL/A Call
iPhone 7 Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 32Gb Nguyên seal LL/A Call
Gray 32Gb Nguyên seal LL/A Call
Silver 32Gb Nguyên seal LL/A Call
Gold 128Gb Nguyên seal LL/A Call
Gray 128Gb Nguyên seal LL/A Call
Silver 128Gb Nguyên seal LL/A Call
Red 128Gb Nguyên seal LL/A Call
Gold 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Gray256Gb Nguyên seal LL/A Call
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Red 256Gb Nguyên seal LL/A Call
iPhone 6 Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 16Gb New body 100% LL/A 4.600.000
iPhone SE Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Rose/ Silver / Gold/ Gray 16Gb New body 100% LL/A 3.990.000

 

Xem thêm Quy đinh bảo hành tại đây (Click)