Kho máy mới

 

 

iPhone Xs Max 1 sim Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 256Gb New body 100% LL/A 29.300.000
Gray 256Gb New body 100% LL/A 27.990.000
Silver 256Gb New body 100% LL/A 28.500.000
iPhone Xs Max 1 Sim Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 256Gb Body new 100% (Đầy dủ phụ kiện-Active online) LL/A 29.990.000
Gray 256Gb Body new 100% (Đầy dủ phụ kiện-Active online) LL/A 28.800.000
Silver 256Gb Body new 100% (Đầy dủ phụ kiện-Active online) LL/A 29.300.000
iPhone Xs Max 1 Sim Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 64Gb Nguyên seal LL/A 28.600.000
Gray 64Gb Nguyên seal LL/A 27.700.000
Silver 64Gb Nguyên seal LL/A 28.300.000
Gold 256Gb Nguyên seal LL/A 31.990.000
Gray 256Gb Nguyên seal LL/A 29.999.000
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A 30.500.000
Gold 512Gb Nguyên seal LL/A 32.990.000
Gray 512Gb Nguyên seal LL/A 31.300.000
Silver 512Gb Nguyên seal LL/A 31.300.000
iPhone Xs Max 2 Sim Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 64Gb Nguyên seal ZA/A 28.600.000
Gray 64Gb Nguyên seal ZA/A 28.300.000
Silver 64Gb Nguyên seal ZA/A 28.300.000
Gold 256Gb Nguyên seal ZA/A 32.500.000
Gray 256Gb Nguyên seal ZA/A 32.500.000
Silver 256Gb Nguyên seal ZA/A 32.800.000
Gold 512Gb Nguyên seal ZA/A 36.800.000
Gray 512Gb Nguyên seal ZA/A 36.800.000
Silver 512Gb Nguyên seal ZA/A 36.800.000
iPhone Xs Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 64Gb Nguyên seal LL/A 25.500.000
Gray 64Gb Nguyên seal LL/A 24.500.000
Silver 64Gb Nguyên seal LL/A 24.500.000
Gold 256Gb Nguyên seal LL/A 29.600.000
Gray 256Gb Nguyên seal LL/A 27.900.000
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A 28.900.000
iPhone Xr 1 Sim Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
XR 64Gb Nguyên seal LL/A 18.900.000 – 19.300.000
XR 128Gb Nguyên seal LL/A 19.990.000
XR 256Gb Nguyên seal LL/A 21.990.000
iPhone Xr 2 Sim Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
XR 64Gb Nguyên seal ZA/A Call
XR 128Gb Nguyên seal ZA/A Call
XR 256Gb Nguyên seal ZA/A Call
iPhone X Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gray 64Gb Nguyên seal LL/A 22.800.000
Silver 64Gb Nguyên seal LL/A 22.900.000 – 23.600.000
Gray 256Gb Nguyên seal LL/A 24.800.000
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A 24.800.000 – 25.600.000
iPhone 8 Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 64Gb Nguyên seal LL/A 18.990.000
Gray 64Gb Nguyên seal LL/A 18.990.000
Silver 64Gb Nguyên seal LL/A 18.990.000
Red 64Gb Nguyên seal LL/A 19.300.000
Gold 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Gray 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Red 256Gb Nguyên seal LL/A Call
iPhone 7 Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 32Gb Nguyên seal LL/A Call
Gray 32Gb Nguyên seal LL/A Call
Silver 32Gb Nguyên seal LL/A Call
iPhone 7 Plus 128Gb CPO LL/A 14.990.000
Gold 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Gray 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Red 256Gb Nguyên seal LL/A Call
iPhone 7 Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold 32Gb Nguyên seal LL/A Call
Gray 32Gb Nguyên seal LL/A Call
Silver 32Gb Nguyên seal LL/A Call
Gold 128Gb Nguyên seal LL/A Call
Gray 128Gb Nguyên seal LL/A Call
Silver 128Gb Nguyên seal LL/A Call
Red 128Gb Nguyên seal LL/A Call
Gold 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Gray256Gb Nguyên seal LL/A Call
Silver 256Gb Nguyên seal LL/A Call
Red 256Gb Nguyên seal LL/A Call