Kho máy cũ

New 100% body: Máy mới chưa qua sử dụng.
Máy đẹp như mới: Máy dùng lướt rất ít, không có bất kỳ trầy xướt & cấn móp.
Máy đẹp 99% : Máy đã dùng, không hề cấn móp, đôi khi có chấm xước nhẹ không đáng kể.
Máy đẹp 98% : Máy đã dùng, tuy nhiên máy đã có trầy, hoặc máy có cấn góc nhẹ.

 

iPhone X Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gray 64Gb Máy đẹp 99% LL/A 15.790.000
Silver 64Gb Máy đẹp 99% LL/A 15.990.000
Gray 256Gb Máy đẹp 99% B/A 16.790.000
Silver 256Gb Máy đẹp 99% LL/A 16.990.000
iPhone 8 Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gray 64Gb Máy đẹp 99% LL/A 12.200.000
Silver 64Gb Máy đẹp 99% LL/A 12.200.000
Gold 64Gb Máy đẹp 99% LL/A 12.600.000
Red 64Gb Máy đẹp 99% LL/A 12.900.000
Gray 256Gb Máy đẹp 99% LL/A 14.200.000
Silver/ Gold 256Gb Máy đẹp 99% LL/A 14.600.000
Red 256Gb Máy đẹp 99% LL/A 15.500.000
iPhone 8 Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gray/ Silver / Gold 64Gb Máy đẹp 99% LL/A 9.500.000
Red 64Gb Máy đẹp 99% LL/A 9.900.000
Gray/ Silver / Gold 256Gb Máy đẹp 99% LL/A Call
iPhone 7 Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
RoseSilver / Gold/ Black 32Gb Máy đẹp 99% LL/A 9.600.000
Rose/ Silver / Gold/ Black 128Gb Máy đẹp 99% LL/A 10.600.000
Red 128Gb Máy đẹp 99% LL/A 11.500.000
Rose/ Silver / Gold/ Black 256Gb Máy đẹp 99% LL/A 11.300.000
iPhone 7 Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Rose Silver / Gold/ Black 32Gb Máy đẹp 98% LL/A 5.900.000
Rose/ Silver / Gold/ Black 128Gb Máy đẹp 99% LL/A 6.900.000
Red 128Gb Máy đẹp 99% LL/A 7.200.000
iPhone 6s Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Rose/ Silver / Gold/ Gray 16Gb Máy đẹp 99% LL/A 5.900.000
Rose/ Silver / Gold/ Gray 64Gb Máy đẹp 99% LL/A 6.900.000
Rose/ Silver / Gold/ Gray 128Gb Máy đẹp 99% LL/A Call
iPhone 6s Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Rose/ Silver / Gold/ Gray 16Gb Máy đẹp 99% LL/A 4.200.000
Rose/Silver / Gold/ Gray 64Gb Máy đẹp 99% LL/A 5.200.000
iPhone 6 Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Silver / Gold/ Gray 16Gb Máy đẹp 99% LL/A Call
Silver / Gold/ Gray 64Gb Máy đẹp 99% LL/A Call
iPhone SE Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gold/Silver 64gb Máy đẹp 99% LL/A 3.990.000
Rose/ Gray 64gb Máy đẹp 99% LL/A 3.990.000

 

Xem thêm chính sách bảo hành tại đây (click)