Kho máy cũ


New 100% body: Máy mới chưa
qua sử dụng.

Máy đẹp như mới: Máy dùng lướt
rất ít, không có bất kỳ trầy xướt & cấn móp.

Máy đẹp 99% : Máy đã dùng, không hề cấn móp, đôi khi có chấm xước
nhẹ không đáng kể.

Máy đẹp 98% : Máy đã dùng, tuy nhiên máy đã có trầy, hoặc máy có
cấn góc nhẹ.

HBH : Máy Trưng Bày Hãng, Đẹp 99%, Check Hết Bảo
Hành.

 

iPhone XS MAX Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gray 64Gb Máy đẹp 99% LL/A & EU 20.900.000
Silver 64Gb Máy đẹp 99% LL/A & EU 21.300.000
Gold 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 21.900.000
Gray/Silver256GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 23.300.000
Gold 256GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 23.900.000
iPhone XS Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gray/Silver/Gold 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 18.600.000
Gold 64GB (HBH) Máy đẹp 99% LL/A & EU 17.900.000
Gray/Silver/Gold 256GB (HBH) Máy đẹp 99% LL/A & EU 20.200.000
iPhone X Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gray 64Gb Máy đẹp 99% LL/A & EU 15.200.000
Silver 64Gb Máy đẹp 99% LL/A & EU 15.500.000
Gray 256Gb Máy đẹp 99% LL/A & EU 16.590.000
Silver 256Gb Máy đẹp 99% LL/A & EU 16.790.000
iPhone Xr Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Sliver / Blue64Gb Máy đẹp 99% LL/A 13.900.000
128Gb Máy đẹp 99% LL/A CALL
256Gb Máy đẹp 99% LL/A CALL
iPhone 8 Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gray 64Gb Máy đẹp 99% LL/A 11.500.000
Silver 64Gb Máy đẹp 99% LL/A 11.900.000
Gold 64Gb Máy đẹp 99% LL/A 12.200.000
Red 64Gb Máy đẹp 99% LL/A 12.600.000
Gray 256Gb Máy đẹp 99% LL/A 13.900.000
Silver/Gold 256Gb Máy đẹp 99% LL/A 14.200.000
Red 256Gb Máy đẹp 99% LL/A 14.500.000
iPhone 8 Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gray/Silver/Gold/ 64Gb Máy đẹp 99% LL/A 8.990.000
Red 64Gb Máy đẹp 99% LL/A 9.500.000
Gray/Silver/Gold/ 256Gb Máy đẹp 99% LL/A 11.900.000
Red 256Gb Máy đẹp 99% LL/A 12.300.000
iPhone 7 Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Rose/Black/Silver/ Gold 32Gb Máy đẹp 99% LL/A 9.300.000
Rose/Black/Silver/ Gold 128Gb Máy đẹp 99% LL/A 10.300.000
Red 128Gb Máy đẹp 99% LL/A 11.200.000
Rose/Black/Silver/ Gold 256Gb Máy đẹp 99% LL/A 11.300.000
Red 256Gb Máy đẹp 99% LL/A CALL
iPhone 7 Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Rose/Silver/Gold 32Gb Máy đẹp 99% LL/A 5.500.000
Black 32Gb Máy đẹp 99% LL/A 5.900.000
Rose/Silver/Gold 128Gb Máy đẹp 99% LL/A 6.500.000
Black 128Gb Máy đẹp 99% LL/A 6.900.000
Red 128GB Máy đẹp 99% LL/A 6.900.000
iPhone 6S Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gray/Silver/Gold/ Rose 16Gb Máy đẹp 99% LL/A 5.900.000
Gray/Silver/Gold/ Rose 64Gb Máy đẹp 99% LL/A 6.300.000
Gray/Silver/Gold/ Rose 128Gb Máy đẹp 99% LL/A CALL
iPhone 6S Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gray/Silver/Gold/ Rose 16Gb Máy đẹp 99% LL/A 4.000.000
Gray/Silver/Gold/ Rose 64Gb Máy đẹp 99% LL/A 4.500.000
Gray/Silver/Gold/ Rose 128Gb Máy đẹp 99% LL/A CALL
iPhone SE Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Gray/Silver/Gold/ Rose 16Gb Máy đẹp 99% LL/A 3.500.000
Gray/Silver/Gold/ Rose 64Gb Máy đẹp 99% LL/A 4.300.000

Xem thêm chính sách bảo hành tại đây (click)