Báo giá sửa chữa dịch vụ

iPhone Xs Max Bảo hành Báo giá
Màn Hình ZIN theo máy 11.500.000
Mặt Kính (máy bể kính) 2.700.000
Pin Call
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) 6.500.000
Rung Call
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash Call
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe Call
Camera Sau Call
Camera Trước (dây cảm biến) Call
Loa trong Call
Loa ngoài Call
Mất sóng Call
Mất wifi Call
Mất Wifi (IC Wifi) Call
Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng) Call
Không Nhận Sim Call
Không Nhận Sạc (IC sạc) Call
Mất Nguồn (IC nguồn) Call
Mất Loa, Chuông, Tai nghe.. Call
iPhone Xs Bảo hành Báo giá
Màn Hình ZIN theo máy 8.600.000
Mặt Kính (máy bể kính) 1.900.000
Pin Call
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) 6.500.000
Rung Call
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash Call
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe Call
Camera Sau Call
Camera Trước (dây cảm biến) Call
Loa trong Call
Loa ngoài Call
Mất sóng Call
Mất wifi Call
Mất Wifi (IC Wifi) Call
Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng) Call
Không Nhận Sim Call
Không Nhận Sạc (IC sạc) Call
Mất Nguồn (IC nguồn) Call
Mất Loa, Chuông, Tai nghe.. Call
iPhone X Bảo hành Báo giá
Màn Hình ZIN theo máy 7.300.000
Mặt Kính (máy bể kính) 1.600.000
Pin 1.100.000
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) 4.500.000
Rung Call
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash Call
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe Call
Camera Sau Call
Camera Trước (dây cảm biến) Call
Loa trong Call
Loa ngoài Call
Mất sóng Call
Mất wifi Call
Mất Wifi (IC Wifi) Call
Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng) Call
Không Nhận Sim Call
Không Nhận Sạc (IC sạc) Call
Mất Nguồn (IC nguồn) Call
Mất Loa, Chuông, Tai nghe.. Call
iPhone 8 Plus Bảo hành Báo giá
Màn Hình ZIN theo máy 3.500.000
Mặt Kính (máy bể kính) 800.000
Pin 650.000
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) 1.900.000
Rung Call
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash Call
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe Call
Camera Sau Call
Camera Trước (dây cảm biến) Call
Loa trong Call
Loa ngoài Call
Mất sóng Call
Mất wifi Call
Mất Wifi (IC Wifi) Call
Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng) Call
Không Nhận Sim Call
Không Nhận Sạc (IC sạc) Call
Mất Nguồn (IC nguồn) Call
Mất Loa, Chuông, Tai nghe.. Call
iPhone 8 Bảo hành Báo giá
Màn Hình ZIN theo máy 2.800.000
Mặt Kính (máy bể kính) 800.000
Pin 500.000
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) 1.700.000
Rung Call
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash Call
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe Call
Camera Sau Call
Camera Trước (dây cảm biến) Call
Loa trong Call
Loa ngoài Call
Mất sóng Call
Mất wifi Call
Mất Wifi (IC Wifi) Call
Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng) Call
Không Nhận Sim Call
Không Nhận Sạc (IC sạc) Call
Mất Nguồn (IC nguồn) Call
Mất Loa, Chuông, Tai nghe.. Call
iPhone 7 Plus Bảo hành Báo giá
Màn Hình ZIN theo máy 2.750.000
Mặt Kính (máy bể kính) 650.000
Pin 550.000
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) 850.000
Rung Call
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash 500.000
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe 650.000
Camera Sau 1.050.000
Camera Trước (dây cảm biến) 550.000
Loa trong 350.000
Loa ngoài 350.000
Mất sóng Call
Mất wifi Call
Mất Wifi (IC Wifi) Call
Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng) Call
Không Nhận Sim Call
Không Nhận Sạc (IC sạc) Call
Mất Nguồn (IC nguồn) Call
Mất Loa, Chuông, Tai nghe.. Call
iPhone 7 Bảo hành Báo giá
Màn Hình ZIN theo máy 1.950.000
Mặt Kính (máy bể kính) 600.000
Pin 500.000
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) 750.000
Rung Call
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash 400.000
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe 450.000
Camera Sau 850.000
Camera Trước (dây cảm biến) 550.000
Loa trong 350.000
Loa ngoài 350.000
Mất sóng Call
Mất wifi Call
Mất Wifi (IC Wifi) Call
Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng) Call
Không Nhận Sim Call
Không Nhận Sạc (IC sạc) Call
Mất Nguồn (IC nguồn) Call
Mất Loa, Chuông, Tai nghe.. Call
iPhone 6s Plus Bảo hành Báo giá
Màn Hình ZIN theo máy 1.950.000
Mặt Kính (máy bể kính) 550.000
Pin 400.000
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) 650.000
Dây rung 300.000
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash 350.000
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe 350.000
Camera Sau Call
Camera Trước (dây cảm biến) 300.000
Loa trong 250.000
Loa ngoài 250.000
Mất sóng 1.000.000
Mất wifi 1.150.000
Mất Wifi (IC Wifi) Call
Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng) Call
Không Nhận Sim Call
Không Nhận Sạc (IC sạc) 850.000
Mất Nguồn (IC nguồn) 1.200.000
Mất Loa, Chuông, Tai nghe.. Call
Cục rung 200.000
iPhone 6s Bảo hành Báo giá
Màn Hình ZIN theo máy 1.300.000
Mặt Kính (máy bể kính) 500.000
Pin 350.000
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) 600.000
Dây rung 300.000
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash 350.000
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe 350.000
Camera Sau 350.000
Camera Trước (dây cảm biến) 300.000
Loa trong 250.000
Loa ngoài 250.000
Mất sóng Call
Mất wifi 1.150.000
Mất Wifi (IC Wifi) Call
Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng) Call
Không Nhận Sim Call
Không Nhận Sạc (IC sạc) 850.000
Mất Nguồn (IC nguồn) 1.150.000
Mất Loa, Chuông, Tai nghe.. Call
Cục rung 200.000
iPhone 6 Plus Bảo hành Báo giá
Màn Hình ZIN theo máy 1.400.000
Mặt Kính (máy bể kính) 1.050.000
Pin 400.000
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) 600.000
Ron màn hình 200.000
Dây rung 250.000
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash 300.000
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe 250.000
Camera Sau 400.000
Camera Trước (dây cảm biến) 250.000
Loa trong 200.000
Loa ngoài 200.000
Mất sóng Call
Mất loa, Chuông, Tai nghe 900.000
Mất Wifi (IC Wifi) 900.000
Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng) 700.000
Không Nhận Sim Call
Không Nhận Sạc (IC sạc) 700.000
Anten Wifi 250.000
Thay đệm HOME cục rung 200.000
Cục rung 200.000
iPhone 6 Bảo hành Báo giá
Màn Hình ZIN theo máy 1.000.000
Màn Hình linh kiện Call
Mặt Kính (máy bể kính) 350.000
Pin 350.000
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) 550.000
Ron màn hình 200.000
Dây rung 200.000
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash 250.000
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe 200.000
Camera Sau 300.000
Camera Trước (dây cảm biến) 200.000
Loa trong 200.000
Loa ngoài 200.000
Mất sóng 800.000
Mất nguồn (IC nguồn) 1.000.000
Mất Wifi (IC Wifi) 800.000
Mất Cảm Ứng (IC cảm ứng) 700.000
Không Nhận Sim Call
Không Nhận Sạc (IC sạc) 700.000
Anten Wifi 250.000
Thay đệm HOME cục rung 200.000
Cục rung 200.000
iPhone 5 SE Bảo hành Báo giá
Màn Hình ZIN theo máy 750.000
Màn Hình linh kiện 500.000
Mặt Kính (máy bể kính) 250.000
Pin 200.000
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) NO
Ron màn hình 100.000
Rung 150.000
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash 200.000
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe 200.000
Camera Sau 200.000
Camera Trước (dây cảm biến) 150.000
Loa trong 150.000
Loa ngoài 150.000
Mất sóng (trên main) Call
Mất nguồn (trên main) 700.000
Mất Loa, Chuông, Tai nghe.. (trên Main) 650.000
No All, Mất Wifi/imei/Serial.. (trên Main) Call
Mất Wifi (IC Wifi) 550.000
Mất Cảm Ứng (Trên main) 500.000
Không Nhận Sim 650.000
Không Nhận Sạc (IC sạc) 450.000
Anten Wifi 250.000
Thay đệm HOME cục rung 200.000
Lót màn hình 150.000
iPhone 5s Bảo hành Báo giá
Màn Hình ZIN theo máy 750.000
Màn Hình linh kiện 500.000
Mặt Kính (máy bể kính) 250.000
Pin 200.000
Lưng + Sườn (Bộ Vỏ) 350.000
Ron màn hình 100.000
Rung 150.000
Dây Nút Nguồn + Đèn Flash 200.000
Dây Cáp Sạc + Tai Nghe 200.000
Camera Sau 200.000
Camera Trước (dây cảm biến) 150.000
Loa trong 150.000
Loa ngoài 150.000
Mất sóng (trên main) Call
Mất nguồn (trên main) 700.000
Mất Loa, Chuông, Tai nghe.. (trên Main) 650.000
No All, Mất Wifi/imei/Serial.. (trên Main) Call
Mất Wifi (IC Wifi) 550.000
Mất Cảm Ứng (Trên main) 500.000
Không Nhận Sim 650.000
Không Nhận Sạc (IC sạc) 450.000
Anten Wifi 250.000
Thay đệm HOME cục rung 200.000
Lót màn hình 150.000

Quy trình nhận máy sửa chữa

I. Nhận máy kiểm tra và thông báo thời gian sửa chữa:

Khách hàng mang sản phẩm bị hư đến BILY STORE sửa chữa sẽ được bộ phận kỹ thuật nhận máy, kiểm tra và thông báo tình trạng hư hỏng, giải pháp sửa chữa cũng như những linh kiện có thể phải thay thế.

Thời gian sửa chữa xử lý một số lỗi được ước tính như sau :
– Lỗi liên quan về phần mềm: Không quá 2 giờ/1 máy.
– Lỗi liên quan đến phần cơ, thay thế không dùng đến mỏ hàn, máy khò như: Loa, rung, màn hình, thay vỏ, cáp nguồn, …: không quá 4 giờ/1 máy.
– Lỗi liên quan đến mạch điện tử, Mainboard: từ 1-5 ngày làm việc (không tính thứ Bảy và Chủ Nhật), tuỳ mức độ hư hỏng của thiết bị.

Trong một số trường hợp nếu máy cần thêm thời gian để xử lý, BILY STORE  sẽ liên lạc với quý khách để thỏa thuận, nếu khách hàng không đồng ý để lại máy để tiếp tục sửa chữa thì BILY STORE  sẽ gửi trả lại máy cho khách hàng.

II. Thời gian bảo hành sau khi sửa chữa:
– Thời gian bảo hành đối với máy đã được sửa chữa tại BILY STORE  là 45 ngày.
– Không bảo hành màn hình và IC Wifi.

III. Chất lượng sửa chữa:
– Tất cả máy vào sửa chữa đều được áp dụng theo quy trình chuẩn đoán lỗi, sửa chữa với thiết bị chuyên dụng chuyên nghiệp.
– Tất cả máy sau khi sửa chữa, trước khi hoàn trả cho khách hàng đều được kiểm tra kỹ lưỡng.
– Nếu máy sửa chữa mà lặp lại lỗi, phải bảo hành đến lần thứ 3 trong thời hạn bảo hành 01 tháng, không khắc phục được do main hoặc không có linh kiện thay thế, BILY STORE  sẵn sàng hoàn lại phí sửa chữa cho khách hàng.

IV. Chú ý:
– BILY STORE  chỉ bảo hành lại những lỗi mà máy đã được sửa chữa và xử lý tại BILY STORE trước đây. Các lỗi khác phát sinh trong quá trình sử dụng của khách hàng không liên quan đến lỗi sửa chữa trước đây BILY STORE sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành trong 1 tháng bảo hành này.
– BILY STORE sẽ không chịu trách nhiệm về máy nếu sau 06 tháng khách hàng chưa thanh toán phí hoặc không tới nhận máy.
– Đề phòng cháy nổ, sau 01 tháng khách không đến láy máy, BILY STORE sẽ tự động hủy pin.
– Đối với những máy pin đã bị phồng khi mang đến, BILY STORE sẽ tự động huỷ pin ngay khi tiếp nhận nhằm tránh nguy cơ cháy nổ.
– Những thiết bị khi mang đến kiểm tra, sửa chữa mà Mainboard đã bị cong hoặc bị biến dạng, dù thiết bị còn đang hoạt động bình thường hay không còn hoạt động, BILY STORE sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu sau khi kiểm tra, sửa chữa mà thiết bị không lên nguồn hoặc không còn hoạt động được nữa.
–  BILY STORE không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến việc mất mát về phần mềm cũng như dữ liệu có trong máy trong quá trình sửa chữa và bảo hành.

Xin chân thành cám ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!!