Apple Watch

Apple Watch Series 4 40mm Sport GPS (NEW) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Space Gray Aluminum – Black Sport Nguyên seal LL/A 9.990.000
Space Gray Aluminum – Black Sport Nguyên seal LL/A 9.990.000
Gold – Pink Sand Sport Nguyên seal LL/A 9.990.000
Silver Aluminum – White Sport Nguyên seal LL/A 9.990.000
Apple Watch Series 4 44mm Sport GPS (NEW) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Space Gray Aluminum – Black Sport Nguyên seal LL/A 10.500.000
Gold Aluminum – Pink Sand Sport Nguyên seal LL/A 10.500.000
Gold Aluminum – Pink Sand Sport Nguyên seal LL/A 10.500.000
Silver Aluminum – Seashell Sport Nguyên seal LL/A 10.500.000
Silver Aluminum – White Sport Nguyên seal LL/A 10.500.000
Apple Watch Series 4 40mm Sport GPS + Cellular (NEW) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Silver Aluminum- White Sport Nguyên seal LL/A 11.300.000
Gold Aluminum- Pink Sand Sport Nguyên seal LL/A 11.800.000
Space Gray Aluminum- Black Sport Nguyên seal LL/A 10.600.000
Gold Aluminum- Pink Sand Sport loop Nguyên seal LL/A 11.800.000
Apple Watch Series 4 44mm Sport GPS + Cellular (NEW) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Silver Aluminum- White Sport Nguyên seal LL/A 11.300.000
Gold Aluminum- Pink Sand Sport Nguyên seal LL/A 11.300.000
Space Gray Aluminum- Black Sport Nguyên seal LL/A 11.300.000
Apple Watch Series 4 40mm Sport Steel Series (NEW) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Stainless Steel – White Sport Band Nguyên seal LL/A CALL
Space Black Stainless Steel – Black Sport Nguyên seal LL/A CALL
Gold Stainless Steel – Stone Sport Band Nguyên seal LL/A CALL
Stainless Steel – Milanese Loop Nguyên seal LL/A CALL
Space Black Stainless Steel – Milanese Loop Nguyên seal LL/A CALL
Gold Stainless Steel – Gold Milanese Loop Nguyên seal LL/A CALL
Apple Watch Series 4 44mm Sport Steel Series (NEW) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Stainless Steel – White Sport Band Nguyên seal LL/A 19.900.000
Stainless Steel – Black Sport Band Nguyên seal LL/A 19.900.000
Gold Stainless Steel – Stone Sport Band Nguyên seal LL/A 19.900.000
Space Black Stainless Steel – Milanese Loop Nguyên seal LL/A 20.900.000
Stainless Steel – Milanese Loop Nguyên seal LL/A 21.900.000
Gold Stainless Steel – Gold Milanese Loop Nguyên seal J/A 21.900.000
Apple Watch Series 3 / 4 LIKENEW BODY LTE Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Series 3-38MM Gray/Silver 99.9% LL/A 5.990.000
Series 3-38MM Rose Gold 99.9% LL/A 6.990.000
Series 3-42MM Gray/Silver 99.9% LL/A 6.990.000
Series 4-40mm Rose Gold 99.9% LL/A 8.990.000
Series 4-44mm Rose Gold 99.9% LL/A 8.990.000
Series 4-44mm Gray 99.9% LL/A 8.990.000